ZBbridge aktualizacja 1.4.1 - >1.7 failed

Nie można zaktualizować oprogramowania od ponad 2 miesięcy brak możliwości aktualizacji