לא רואים את שמות החדרים בשורה העליונה, זה נהיה שקוף

לא רואים את שמות החדרים בשורה העליונה, זה נהיה שקוף